Eco

Nod ein Cyngor Eco yw i ddarganfod ffyrdd i wneud yr ysgol a’r planed yn lanach a mwy gwyrdd. Rydym wrthi yn creu cynllun gweithredu a gweithio tuag at ein trydydd Gwobr Baner Werdd! Mae ein Cyngor wedi’w gwneud i fyny efo disgybl o bob dosbarth sy’n cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion ar ol gwneud araith ysbrydoledig. Rydym yn cyfarfod unwaith yr wythnos gyda Mrs Thomas. Llawrlwythwch ein Polisi Ysbwriel Cofnodion Hydref 21ain Cofnodion Tachwedd 4ydd Cofnodion Tachwedd 11eg Cofnodion Tachwedd 18eg Cofnodion Rhagfyr 2il Cofnodion Rhagfyr 9fed Cofnodion Ionawr 13eg Cofnodion Ionawr 27ain Cofnodion Chwefror 24ain
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Eco

Nod ein Cyngor Eco yw i ddarganfod ffyrdd i wneud yr ysgol a’r planed yn lanach a mwy gwyrdd. Rydym wrthi yn creu cynllun gweithredu a gweithio tuag at ein trydydd Gwobr Baner Werdd! Mae ein Cyngor wedi’w gwneud i fyny efo disgybl o bob dosbarth sy’n cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion ar ol gwneud araith ysbrydoledig. Rydym yn cyfarfod unwaith yr wythnos gyda Mrs Thomas. Llawrlwythwch ein Polisi Ysbwriel Cofnodion Hydref 21ain Cofnodion Tachwedd 4ydd Cofnodion Tachwedd 11eg Cofnodion Tachwedd 18eg Cofnodion Rhagfyr 2il Cofnodion Rhagfyr 9fed Cofnodion Ionawr 13eg Cofnodion Ionawr 27ain Cofnodion Chwefror 24ain
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs