Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Ysgol Uwch - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Uwch - ‘Survival Island’ Ysgol Is - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Is - Mor a Thir Amserlen Canolfan Dinorben Ionawr 2022 Llythyr Dechrau Tymor y Gwanwyn Llythyr i Rieni 7/1/2022 Diweddariad Diwedd Tymor Dyddiadau a Diweddariadau Rhagfyr 2021 Sioe Nadolig Llythyr Diwedd Tymor Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2020/21 Llythyr i Rieni 9/12/21 Cymorth Budd-daliadau Amserlen Canolfan Dinorben Tachwedd Llythyr Hunan Ynysu 1/11/21 Disco Calan Gaeaf Noson Rieni Tymor yr Hydref 2021 Gwybodaeth Bwydlen Gaeaf 2021/22 Bwydlen Gaeaf 2021/22 Diweddariad Hanner Tymor Hydref 2021 Noson Agored Blwyddyn 6 Llythyr Cynhaeaf Dyddiadau Hydref 2021 Poster HelloYellow Llythyr ALN i Rieni Medi 2021 Cylchlythyr Teuluoedd Dwyrain Conwy Rydym yn gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni ar gyfer Pontio gyda dull mwy personol i greu pecyn pwrpasol ar gyfer ein darpar rieni a gofalwyr. Ar Hydref 12fed, byddwn yn cynnal Digwyddiad Trawsnewid yn Fyw am 6pm trwy ein tudalen Facebook. Bydd cyfle i chi gwrdd â staff Allweddol, gweld yr ysgol a phopeth sydd gennym i'w gynnig yma yn Ysgol Emrys ap Iwan. Ar Hydref 14eg - Mae aelodau allweddol o staff ar gael trwy apwyntiad. Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, mae cyfle hefyd i gwrdd â'n ALNCO, Mrs Ruth Clark i sgwrsio am ddarpariaeth mewn gwersi ac yn ein hadran Fynediad. Ar Hydref 22ain byddwn yn cynnal Taith Agored lle byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i brofi rhannau allweddol o'r ysgol a sgwrsio â'r staff arbenigol - Byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i'r digwyddiad hwn ar Eventbrite trwy ein tudalen Facebook. Yna dim ond argraffu a llenwi ein ffurflen gofrestru Blwyddyn 7 a'i dychwelyd cyn gynted â phosib. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn un neu fwy o'r digwyddiadau! Rhannu Dillad Trip Xplore 34S 34T Trip Xplore 34G 34D Antur Conwy Gwybodaeth mynediad i’r Ysgol Morrisons ‘It’s Good to Grow’ Poster Clwb Cwtsh - Cwrs blasu Cymraeg i rieni Amserlen Chester Avenue Community House Amserlen Dinorben Family Centre Llythyr i rhieni a gofalwyr Medi 2021 Gwybodaeth Derbyniadau i Bl 6 Fel cymuned ysgol rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'ch plant yn ôl i'r ysgol yfory. Gellir gweld y canllawiau diwygiedig ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn llawn trwy glicio ar y ddolen ganlynol. Amser: Mae'r diwrnod ysgol yn cychwyn i bob plentyn am 8.55 y bore yfory ac yn gorffen am 3.15y.h. Dwr: Anfonwch eich plentyn gyda digon o ddwr bob dydd. Gall hyn fod yn fwy nag un botel pe byddech chi'n dewis gwneud hynny er mwyn osgoi ail- lenwi o dapiau ysgol yn ystod y diwrnod ysgol. Iard Ysgol: Dylai pob oedolyn, (oni bai ei fod wedi'i eithrio), wisgo gorchudd / mwgwd wyneb ar dir yr ysgol ar amseroedd gollwng a chasglu. Dyddiau Pwysig Diwedd Tymor - Gorffennaf 2021 Llythyr i Rieni Blwyddyn Gwybodaeth Ysgol Uwch Conswl Llwybrau Cerdded a Beicio Noson Rieni Haf 2021 Llythyr Hunan Ynysu Boteli Dwr Hwdis Gadael 2021 Dyddiadau a Digwyddiadau Mai 2021 Diweddariad Cinio Ysgol Gwybodaeth Testio Covid 19
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Ysgol Uwch - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Uwch - ‘Survival Island’ Ysgol Is - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Is - Mor a Thir Amserlen Canolfan Dinorben Ionawr 2022 Llythyr Dechrau Tymor y Gwanwyn Llythyr i Rieni 7/1/2022 Diweddariad Diwedd Tymor Dyddiadau a Diweddariadau Rhagfyr 2021 Sioe Nadolig Llythyr Diwedd Tymor Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2020/21 Llythyr i Rieni 9/12/21 Cymorth Budd-daliadau Amserlen Canolfan Dinorben Tachwedd Llythyr Hunan Ynysu 1/11/21 Disco Calan Gaeaf Noson Rieni Tymor yr Hydref 2021 Gwybodaeth Bwydlen Gaeaf 2021/22 Bwydlen Gaeaf 2021/22 Diweddariad Hanner Tymor Hydref 2021 Noson Agored Blwyddyn 6 Llythyr Cynhaeaf Dyddiadau Hydref 2021 Poster HelloYellow Llythyr ALN i Rieni Medi 2021 Cylchlythyr Teuluoedd Dwyrain Conwy Rydym yn gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni ar gyfer Pontio gyda dull mwy personol i greu pecyn pwrpasol ar gyfer ein darpar rieni a gofalwyr. Ar Hydref 12fed, byddwn yn cynnal Digwyddiad Trawsnewid yn Fyw am 6pm trwy ein tudalen Facebook. Bydd cyfle i chi gwrdd â staff Allweddol, gweld yr ysgol a phopeth sydd gennym i'w gynnig yma yn Ysgol Emrys ap Iwan. Ar Hydref 14eg - Mae aelodau allweddol o staff ar gael trwy apwyntiad. Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, mae cyfle hefyd i gwrdd â'n ALNCO, Mrs Ruth Clark i sgwrsio am ddarpariaeth mewn gwersi ac yn ein hadran Fynediad. Ar Hydref 22ain byddwn yn cynnal Taith Agored lle byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i brofi rhannau allweddol o'r ysgol a sgwrsio â'r staff arbenigol - Byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i'r digwyddiad hwn ar Eventbrite trwy ein tudalen Facebook. Yna dim ond argraffu a llenwi ein ffurflen gofrestru Blwyddyn 7 a'i dychwelyd cyn gynted â phosib. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn un neu fwy o'r digwyddiadau! Rhannu Dillad Trip Xplore 34S 34T Trip Xplore 34G 34D Antur Conwy Gwybodaeth mynediad i’r Ysgol Morrisons ‘It’s Good to Grow’ Poster Clwb Cwtsh - Cwrs blasu Cymraeg i rieni Amserlen Chester Avenue Community House Amserlen Dinorben Family Centre Llythyr i rhieni a gofalwyr Medi 2021 Gwybodaeth Derbyniadau i Bl 6 Fel cymuned ysgol rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'ch plant yn ôl i'r ysgol yfory. Gellir gweld y canllawiau diwygiedig ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn llawn trwy glicio ar y ddolen ganlynol. Amser: Mae'r diwrnod ysgol yn cychwyn i bob plentyn am 8.55 y bore yfory ac yn gorffen am 3.15y.h. Dwr: Anfonwch eich plentyn gyda digon o ddwr bob dydd. Gall hyn fod yn fwy nag un botel pe byddech chi'n dewis gwneud hynny er mwyn osgoi ail-lenwi o dapiau ysgol yn ystod y diwrnod ysgol. Iard Ysgol: Dylai pob oedolyn, (oni bai ei fod wedi'i eithrio), wisgo gorchudd / mwgwd wyneb ar dir yr ysgol ar amseroedd gollwng a chasglu. Dyddiau Pwysig Diwedd Tymor - Gorffennaf 2021 Llythyr i Rieni Blwyddyn Gwybodaeth Ysgol Uwch Conswl Llwybrau Cerdded a Beicio Noson Rieni Haf 2021 Llythyr Hunan Ynysu Boteli Dwr Hwdis Gadael 2021 Dyddiadau a Digwyddiadau Mai 2021 Diweddariad Cinio Ysgol Gwybodaeth Testio Covid 19
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs