Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Trip Xplore 34S 34T Trip Xplore 34G 34D Antur Conwy Gwybodaeth mynediad i’r Ysgol Morrisons ‘It’s Good to Grow’ Poster Clwb Cwtsh - Cwrs blasu Cymraeg i rieni Amserlen Chester Avenue Community House Amserlen Dinorben Family Centre Llythyr i rhieni a gofalwyr Medi 2021 Gwybodaeth Derbyniadau i Bl 6 Fel cymuned ysgol rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'ch plant yn ôl i'r ysgol yfory. Gellir gweld y canllawiau diwygiedig ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn llawn trwy glicio ar y ddolen ganlynol. Amser: Mae'r diwrnod ysgol yn cychwyn i bob plentyn am 8.55 y bore yfory ac yn gorffen am 3.15y.h. Dwr: Anfonwch eich plentyn gyda digon o ddwr bob dydd. Gall hyn fod yn fwy nag un botel pe byddech chi'n dewis gwneud hynny er mwyn osgoi ail- lenwi o dapiau ysgol yn ystod y diwrnod ysgol. Iard Ysgol: Dylai pob oedolyn, (oni bai ei fod wedi'i eithrio), wisgo gorchudd / mwgwd wyneb ar dir yr ysgol ar amseroedd gollwng a chasglu. Cinio Ysgol: Dydd Iau 2il Medi - pizza, pasta a india-corn gydag iogwrt. Dydd Gwener 3ydd - Ffiled pysgod, sglodion, pys a chacen greisionllyd reis. Mae CBSC bellach wedi penderfynu peidio â darparu'r opsiwn cinio oer mwyach. Felly, os nad yw'ch plentyn yn hoffi'r opsiwn cinio poeth y diwrnod hwnnw, bydd angen darparu pecyn bwyd gartref iddo. O ddydd Llun 6 Medi, bydd y Cinio Ysgol yn unol ag ‘Wythnos 2’. Clwb Brecwast: yn dechrau dydd Iau 2il Medi o 8.00y.b. Mae'r drysau'n cau am 8.25 am. Ewch i'r Clwb Brecwast trwy'r drws cyntaf ar iard yr ysgol. Dyddiau Pwysig Diwedd Tymor - Gorffennaf 2021 Llythyr i Rieni Blwyddyn Gwybodaeth Ysgol Uwch Conswl Llwybrau Cerdded a Beicio Noson Rieni Haf 2021 Llythyr Hunan Ynysu Boteli Dwr Hwdis Gadael 2021 Dyddiadau a Digwyddiadau Mai 2021 Diweddariad Cinio Ysgol Gwybodaeth Testio Covid 19 Tyfy Fyny Llythyr Wythnos o Waith Gwisgo Coch RBL Diwrnod Fictoria Tyfu trwy’r Tymhorau Rhaglen Rhannu Dillad Cystadleuaeth Dylunio Stamp Ysgol Uwch - Topic Haf Ysgol Uwch - Fi, Cymru a’r Byd Ysgol Is - Topic Haf Ysgol Is - Ein Hysgol Ni Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Trip Xplore 34S 34T Trip Xplore 34G 34D Antur Conwy Gwybodaeth mynediad i’r Ysgol Morrisons ‘It’s Good to Grow’ Poster Clwb Cwtsh - Cwrs blasu Cymraeg i rieni Amserlen Chester Avenue Community House Amserlen Dinorben Family Centre Llythyr i rhieni a gofalwyr Medi 2021 Gwybodaeth Derbyniadau i Bl 6 Fel cymuned ysgol rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'ch plant yn ôl i'r ysgol yfory. Gellir gweld y canllawiau diwygiedig ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn llawn trwy glicio ar y ddolen ganlynol. Amser: Mae'r diwrnod ysgol yn cychwyn i bob plentyn am 8.55 y bore yfory ac yn gorffen am 3.15y.h. Dwr: Anfonwch eich plentyn gyda digon o ddwr bob dydd. Gall hyn fod yn fwy nag un botel pe byddech chi'n dewis gwneud hynny er mwyn osgoi ail-lenwi o dapiau ysgol yn ystod y diwrnod ysgol. Iard Ysgol: Dylai pob oedolyn, (oni bai ei fod wedi'i eithrio), wisgo gorchudd / mwgwd wyneb ar dir yr ysgol ar amseroedd gollwng a chasglu. Cinio Ysgol: Dydd Iau 2il Medi - pizza, pasta a india-corn gydag iogwrt. Dydd Gwener 3ydd - Ffiled pysgod, sglodion, pys a chacen greisionllyd reis. Mae CBSC bellach wedi penderfynu peidio â darparu'r opsiwn cinio oer mwyach. Felly, os nad yw'ch plentyn yn hoffi'r opsiwn cinio poeth y diwrnod hwnnw, bydd angen darparu pecyn bwyd gartref iddo. O ddydd Llun 6 Medi, bydd y Cinio Ysgol yn unol ag ‘Wythnos 2’. Clwb Brecwast: yn dechrau dydd Iau 2il Medi o 8.00y.b. Mae'r drysau'n cau am 8.25 am. Ewch i'r Clwb Brecwast trwy'r drws cyntaf ar iard yr ysgol. Dyddiau Pwysig Diwedd Tymor - Gorffennaf 2021 Llythyr i Rieni Blwyddyn Gwybodaeth Ysgol Uwch Conswl Llwybrau Cerdded a Beicio Noson Rieni Haf 2021 Llythyr Hunan Ynysu Boteli Dwr Hwdis Gadael 2021 Dyddiadau a Digwyddiadau Mai 2021 Diweddariad Cinio Ysgol Gwybodaeth Testio Covid 19 Tyfy Fyny Llythyr Wythnos o Waith Gwisgo Coch RBL Diwrnod Fictoria Tyfu trwy’r Tymhorau Rhaglen Rhannu Dillad Cystadleuaeth Dylunio Stamp Ysgol Uwch - Topic Haf Ysgol Uwch - Fi, Cymru a’r Byd Ysgol Is - Topic Haf Ysgol Is - Ein Hysgol Ni Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs