Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Gwybodaeth Pontio Blwyddyn 6 Amser Egwyl NSPCC Dathliadau y Jwbili Dyddiadau a Diweddariadau Ebrill 2022 Diweddariad Diwedd Tymor - Ebrill 2022 Taflen Canolfan Teulu Poster Wcrain Poster Big Walk and Wheel Llythyr Big Walk and Wheel Brechiadau Covid plant 5-11 oed Diwrnod Trwynau Coch Noson Rhieni Gwanwyn 2022 Amserlen Abergele Chwefror Teils Clwb Cwtsh Mawrth 2022 Xplore yn mynd i’r Eglwys Diweddariad Diwedd Tymor Chwefror 2022 Gwybodaeth Tywydd Eithafol Trip Ysgol Is - Dangerpoint Dyddiadau a Diweddariadau Ionawr 2022 Ysgol Uwch - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Uwch - ‘Survival Island’ Ysgol Is - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Is - Mor a Thir Amserlen Canolfan Dinorben Ionawr 2022 Llythyr Dechrau Tymor y Gwanwyn Llythyr i Rieni 7/1/2022 Diweddariad Diwedd Tymor Dyddiadau a Diweddariadau Rhagfyr 2021 Sioe Nadolig Llythyr Diwedd Tymor Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2020/21 Llythyr i Rieni 9/12/21 Cymorth Budd-daliadau Amserlen Canolfan Dinorben Tachwedd Llythyr Hunan Ynysu 1/11/21 Disco Calan Gaeaf Noson Rieni Tymor yr Hydref 2021 Gwybodaeth Bwydlen Gaeaf 2021/22 Bwydlen Gaeaf 2021/22 Diweddariad Hanner Tymor Hydref 2021 Noson Agored Blwyddyn 6 Llythyr Cynhaeaf Dyddiadau Hydref 2021 Poster HelloYellow Llythyr ALN i Rieni Medi 2021 Cylchlythyr Teuluoedd Dwyrain Conwy Rydym yn gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni ar gyfer Pontio gyda dull mwy personol i greu pecyn pwrpasol ar gyfer ein darpar rieni a gofalwyr. Ar Hydref 12fed, byddwn yn cynnal Digwyddiad Trawsnewid yn Fyw am 6pm trwy ein tudalen Facebook. Bydd cyfle i chi gwrdd â staff Allweddol, gweld yr ysgol a phopeth sydd gennym i'w gynnig yma yn Ysgol Emrys ap Iwan. Ar Hydref 14eg - Mae aelodau allweddol o staff ar gael trwy apwyntiad. Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, mae cyfle hefyd i gwrdd â'n ALNCO, Mrs Ruth Clark i sgwrsio am ddarpariaeth mewn gwersi ac yn ein hadran Fynediad. Ar Hydref 22ain byddwn yn cynnal Taith Agored lle byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i brofi rhannau allweddol o'r ysgol a sgwrsio â'r staff arbenigol - Byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i'r digwyddiad hwn ar Eventbrite trwy ein tudalen Facebook. Yna dim ond argraffu a llenwi ein ffurflen gofrestru Blwyddyn 7 a'i dychwelyd cyn gynted â phosib. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn un neu fwy o'r digwyddiadau! Rhannu Dillad Trip Xplore 34S 34T Trip Xplore 34G 34D Antur Conwy Gwybodaeth mynediad i’r Ysgol Morrisons ‘It’s Good to Grow’ Poster Clwb Cwtsh - Cwrs blasu Cymraeg i rieni Amserlen Chester Avenue Community House Amserlen Dinorben Family Centre Llythyr i rhieni a gofalwyr Medi 2021 Gwybodaeth Derbyniadau i Bl 6
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Gwybodaeth Pontio Blwyddyn 6 Amser Egwyl NSPCC Dathliadau y Jwbili Dyddiadau a Diweddariadau Ebrill 2022 Diweddariad Diwedd Tymor - Ebrill 2022 Taflen Canolfan Teulu Poster Wcrain Poster Big Walk and Wheel Llythyr Big Walk and Wheel Brechiadau Covid plant 5-11 oed Diwrnod Trwynau Coch Noson Rhieni Gwanwyn 2022 Amserlen Abergele Chwefror Teils Clwb Cwtsh Mawrth 2022 Xplore yn mynd i’r Eglwys Diweddariad Diwedd Tymor Chwefror 2022 Gwybodaeth Tywydd Eithafol Trip Ysgol Is - Dangerpoint Dyddiadau a Diweddariadau Ionawr 2022 Ysgol Uwch - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Uwch - ‘Survival Island’ Ysgol Is - Topic Gwanwyn 2022 Ysgol Is - Mor a Thir Amserlen Canolfan Dinorben Ionawr 2022 Llythyr Dechrau Tymor y Gwanwyn Llythyr i Rieni 7/1/2022 Diweddariad Diwedd Tymor Dyddiadau a Diweddariadau Rhagfyr 2021 Sioe Nadolig Llythyr Diwedd Tymor Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2020/21 Llythyr i Rieni 9/12/21 Cymorth Budd-daliadau Amserlen Canolfan Dinorben Tachwedd Llythyr Hunan Ynysu 1/11/21 Disco Calan Gaeaf Noson Rieni Tymor yr Hydref 2021 Gwybodaeth Bwydlen Gaeaf 2021/22 Bwydlen Gaeaf 2021/22 Diweddariad Hanner Tymor Hydref 2021 Noson Agored Blwyddyn 6 Llythyr Cynhaeaf Dyddiadau Hydref 2021 Poster HelloYellow Llythyr ALN i Rieni Medi 2021 Cylchlythyr Teuluoedd Dwyrain Conwy Rydym yn gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni ar gyfer Pontio gyda dull mwy personol i greu pecyn pwrpasol ar gyfer ein darpar rieni a gofalwyr. Ar Hydref 12fed, byddwn yn cynnal Digwyddiad Trawsnewid yn Fyw am 6pm trwy ein tudalen Facebook. Bydd cyfle i chi gwrdd â staff Allweddol, gweld yr ysgol a phopeth sydd gennym i'w gynnig yma yn Ysgol Emrys ap Iwan. Ar Hydref 14eg - Mae aelodau allweddol o staff ar gael trwy apwyntiad. Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, mae cyfle hefyd i gwrdd â'n ALNCO, Mrs Ruth Clark i sgwrsio am ddarpariaeth mewn gwersi ac yn ein hadran Fynediad. Ar Hydref 22ain byddwn yn cynnal Taith Agored lle byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i brofi rhannau allweddol o'r ysgol a sgwrsio â'r staff arbenigol - Byddwch chi'n gallu archebu tocynnau i'r digwyddiad hwn ar Eventbrite trwy ein tudalen Facebook. Yna dim ond argraffu a llenwi ein ffurflen gofrestru Blwyddyn 7 a'i dychwelyd cyn gynted â phosib. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn un neu fwy o'r digwyddiadau! Rhannu Dillad Trip Xplore 34S 34T Trip Xplore 34G 34D Antur Conwy Gwybodaeth mynediad i’r Ysgol Morrisons ‘It’s Good to Grow’ Poster Clwb Cwtsh - Cwrs blasu Cymraeg i rieni Amserlen Chester Avenue Community House Amserlen Dinorben Family Centre Llythyr i rhieni a gofalwyr Medi 2021 Gwybodaeth Derbyniadau i Bl 6
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs