Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Llythyr Dechrau’r Flwyddyn Cynllun Wythnos - Mawrth 16eg Amserlen Clybiau - Ionawr 2020 Dyddiadau Pwysig - Gwanwyn 2020 Ysgol Uwch: Topics Gwanwyn Ysgol Uwch: Gall hyn fod yn diddordeb i chi os rydych yn caniatau eich plentyn i cael ffon symudol Gweithdy Llygredd Dwr Pop In Rhieni Blwyddyn 2 Holiadur Blwyddyn 3 Bwydlen Gwener, 25ain Hydref Cofnodion Cyfarfod Eco 24/2/20 Calendr Adfent Talking Teens Cylchlythyr Cyngor Ysgol Chwefror Clwb Mabolgampau Ar ol Ysgol Clwb Dawnsio 2019 Llythyr Panto 2019 Ffair Nadolig Profiad Autism Canolfan Teulu Rhagfyr Helpa Fi Stopio Grwp Cefnogi Diabetes Taflen Gofod Elecsiwn Llywodraethwyr Tywydd Anarferol Poster Cyngerdd Nadolig Diwrnod Hyfforddiant Ychwanegol Poster Let’s Get Busy Clwb ar ol ysgol Amlgampau Asesiadau Personol Ar-lein Nofio 2020 Cylchlythyr Hydref CRhA Canolfan Teulu Ionawr-Mawrth 2020 Bagiau Draig Rheoli Diabetes Grwp Cefnogaeth Rhieni - Mi fydd hyn o ddiddordeb i chi os mae eich plant efo Anghenion Dysgu Ychwanegol Gwybodaeth Lles Emosiynol Poster Lego Sesiwn Celf Noson Rieni 2020 Siarad Harddegau Clwb Digidol Pop In Diogelwch y We 2020 Gwybodaeth MMR Gwybodaeth Fliw Gwybodaeth Coronavirus Fun Run Gweithgareddau Cymuned Bae Kinmel Gwella Ysgol Maes Owen Cyfryngau Cymdeithasaol & Iechyd Meddwl Rhaglen Maethlon Diwrnod y Llyfr 2020 Mae Childline wedi lansio Report Remove, gwasanaeth sy'n caniatau i blant a phobl ifanc o dan 18 oed adrodd am ddelwedd noethlymun neu fideo ohonyn nhw eu hunain a allai fod wedi'i rhannu ar-lein. Mae'r tudalen we yn cynnwys dolenni i wasanaethau a gwybodaeth sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol a diogelu - cliciwch yma i ymweld â'r wefan. Poster Emrys ap Iwan Prisiau Cinio - Ebrill 2020 Poster Atal Cam-drin Rhywiol Taflen Atal Cam-drin Rhywiol Trip Nant BH Cau yr Ysgol Cau Ysgol Maes Owen & Y Foryd 19/3/20 Llythyr Prifathrawon Conwy i Rhieni 20/3/20 Please see below a link to allow key workers to register for childcare that we have just received from the Local Authority. This will need to be accessed even if you have already contacted the school - https://www.conwy.gov.uk/en/Ext/Edu-Covid/Education-COVID-Key- Form.aspx Cinio Ysgol am Ddim Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, Dewch o hyd i'r wybodaeth atodedig a anfonwyd at holl ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gan Conwy Education Services, yn seiliedig ar ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru - Llawrlwythwch yma. A gaf i hefyd achub ar y cyfle hwn i dawelu'ch meddwl ein bod ni fel ysgol hefyd yn gwirio ac yn dilyn y canllawiau wedi'u diweddaru yn rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys addysgu ein dysgwyr ynghylch hylendid a phwysigrwydd golchi dwylo yn rheolaidd ac yn drylwyr.
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Newyddion a

Digwyddiadau

Llawrlwythwch: Llythyr Dechrau’r Flwyddyn Cynllun Wythnos - Mawrth 16eg Amserlen Clybiau - Ionawr 2020 Dyddiadau Pwysig - Gwanwyn 2020 Ysgol Uwch: Topics Gwanwyn Ysgol Uwch: Gall hyn fod yn diddordeb i chi os rydych yn caniatau eich plentyn i cael ffon symudol Gweithdy Llygredd Dwr Pop In Rhieni Blwyddyn 2 Holiadur Blwyddyn 3 Bwydlen Gwener, 25ain Hydref Cofnodion Cyfarfod Eco 24/2/20 Calendr Adfent Talking Teens Cylchlythyr Cyngor Ysgol Chwefror Clwb Mabolgampau Ar ol Ysgol Clwb Dawnsio 2019 Llythyr Panto 2019 Ffair Nadolig Profiad Autism Canolfan Teulu Rhagfyr Helpa Fi Stopio Grwp Cefnogi Diabetes Taflen Gofod Elecsiwn Llywodraethwyr Tywydd Anarferol Poster Cyngerdd Nadolig Diwrnod Hyfforddiant Ychwanegol Poster Let’s Get Busy Clwb ar ol ysgol Amlgampau Asesiadau Personol Ar-lein Nofio 2020 Cylchlythyr Hydref CRhA Canolfan Teulu Ionawr-Mawrth 2020 Bagiau Draig Rheoli Diabetes Grwp Cefnogaeth Rhieni - Mi fydd hyn o ddiddordeb i chi os mae eich plant efo Anghenion Dysgu Ychwanegol Gwybodaeth Lles Emosiynol Poster Lego Sesiwn Celf Noson Rieni 2020 Siarad Harddegau Clwb Digidol Pop In Diogelwch y We 2020 Gwybodaeth MMR Gwybodaeth Fliw Gwybodaeth Coronavirus Fun Run Gweithgareddau Cymuned Bae Kinmel Gwella Ysgol Maes Owen Cyfryngau Cymdeithasaol & Iechyd Meddwl Rhaglen Maethlon Diwrnod y Llyfr 2020 Mae Childline wedi lansio Report Remove, gwasanaeth sy'n caniatau i blant a phobl ifanc o dan 18 oed adrodd am ddelwedd noethlymun neu fideo ohonyn nhw eu hunain a allai fod wedi'i rhannu ar-lein. Mae'r tudalen we yn cynnwys dolenni i wasanaethau a gwybodaeth sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol a diogelu - cliciwch yma i ymweld â'r wefan. Poster Emrys ap Iwan Prisiau Cinio - Ebrill 2020 Poster Atal Cam-drin Rhywiol Taflen Atal Cam-drin Rhywiol Trip Nant BH Cau yr Ysgol Cau Ysgol Maes Owen & Y Foryd 19/3/20 Llythyr Prifathrawon Conwy i Rhieni 20/3/20 Please see below a link to allow key workers to register for childcare that we have just received from the Local Authority. This will need to be accessed even if you have already contacted the school - https://www.conwy.gov.uk/en/Ext/E du-Covid/Education-COVID-Key- Form.aspx Cinio Ysgol am Ddim Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, Dewch o hyd i'r wybodaeth atodedig a anfonwyd at holl ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gan Conwy Education Services, yn seiliedig ar ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru - Llawrlwythwch yma. A gaf i hefyd achub ar y cyfle hwn i dawelu'ch meddwl ein bod ni fel ysgol hefyd yn gwirio ac yn dilyn y canllawiau wedi'u diweddaru yn rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys addysgu ein dysgwyr ynghylch hylendid a phwysigrwydd golchi dwylo yn rheolaidd ac yn drylwyr.
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs