Cyngor Ysgol Yn Ysgol Maes Owen, mae pobdosbarth o Flwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cael cael cynrychiolydd Cyngor Ysgol. Rydym yn cael cyfarfodydd rheolaidd er mwyn trafod ffyrdd lle allwch wella’r ysgol. Rydym hefyd yn dod i fyny efo syniadau i godi arian ar gyfer elusennau ac ar gyfer yr ysgol a hefyd yn yn aml yn gweithredu fel llais am bryderon sydd gan blant eraill. Bydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y safbwyntiau a syniadau disgyblion yn Ysgol Maes Owen.Bydd y trafodaethau hyn eu bwydo'n ôl i gweddill yr ysgol drwy'r dudalen gwefan yma, trafodaethau dosbarth, gwasanaethau a hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol sydd wedi'i leoli wrth neuadd yr ysgol. Mae Miss Blears hefyd yn rhannu barn yr athrawon ac yn cyd-fynd â nhw er mwyn i’r cyngor ysgol cael effaith go iawn! Os ydych chi'n blentyn sy'n mynd i Ysgol Maes Owen, peidiwch ag anghofio y gallwch chi gyflwyno eich awgrymiadau ynghylch sut i wella ein hysgol mewn nifer o ffyrdd: • Siaradwch â chynrychiolydd Cyngor Ysgol a byddant yn rhoi sylwadau arnoch chi i lawr yn eu llyfr cofnodi 'Sylwadau'r Cyngor' y byddant wedyn yn eu cymryd i'r y cyfarfod nesaf. • Gallwch hefyd ysgrifennu eich syniad ar slip o bapur a'i phostio i mewn i’r blwch 'Sylwadau Dosbarth' dosbarth. Bydd eich cynrychiolydd Cyngor Ysgol wedyn yn son amdano yn y cyfarfod nesaf. Plis darllenwch ein Cynllun Gweithredu am fwy o wybodaeth. Gyda diolch Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Llawrlwythwch cofnodion o’r cyfarfodydd canlynol: 20ain Mai, 2024 29ain Ebrill, 2024 22ain Ebrill, 2024 15eg Ebrill, 2024 8fed Ebrill, 2024 11eg Mawrth, 2024 4ydd Mawrth, 2024 26ain Chwefror, 2024 5ed Chwefror, 2024 29ain Ionawr, 2024 22ain Ionawr, 2024 15eg Ionawr, 2024 11eg Rhagfyr, 2023 4ydd Rhagfyr, 2023 27ain Tachwedd, 2023 20ain Tachwedd, 2023 13eg Tachwedd, 2023 6ed Tachwedd, 2023 23ain Hydref, 2023 16eg Hydref, 2023 12eg Mehefin, 2023 6ed Mehefin, 2023 5ed Mehefin, 2023 Mai 15fed, 2023 Mai 2il, 2023 Ebrill 24ain, 2023 Mawrth 20ain, 2023 Mawrth 13eg, 2023 Chwefror 13eg, 2023 Chwefror 5ed, 2023 Ionawr 23ain, 2023 Ionawr 16eg, 2023 Rhagfyr 5ed, 2022 Tachwedd 21ain, 2022 Tachwedd 14eg, 2022 Tachwedd 7fed, 2022 Hydref 24ain, 2022 Hydref 17eg, 2022 Hydref 10fed, 2022 3ydd Hydref, 2022 26ain Medi, 2022
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Cyngor Ysgol Yn Ysgol Maes Owen, mae pobdosbarth o Flwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cael cael cynrychiolydd Cyngor Ysgol. Rydym yn cael cyfarfodydd rheolaidd er mwyn trafod ffyrdd lle allwch wella’r ysgol. Rydym hefyd yn dod i fyny efo syniadau i godi arian ar gyfer elusennau ac ar gyfer yr ysgol a hefyd yn yn aml yn gweithredu fel llais am bryderon sydd gan blant eraill. Bydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y safbwyntiau a syniadau disgyblion yn Ysgol Maes Owen.Bydd y trafodaethau hyn eu bwydo'n ôl i gweddill yr ysgol drwy'r dudalen gwefan yma, trafodaethau dosbarth, gwasanaethau a hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol sydd wedi'i leoli wrth neuadd yr ysgol. Mae Miss Blears hefyd yn rhannu barn yr athrawon ac yn cyd-fynd â nhw er mwyn i’r cyngor ysgol cael effaith go iawn! Os ydych chi'n blentyn sy'n mynd i Ysgol Maes Owen, peidiwch ag anghofio y gallwch chi gyflwyno eich awgrymiadau ynghylch sut i wella ein hysgol mewn nifer o ffyrdd: • Siaradwch â chynrychiolydd Cyngor Ysgol a byddant yn rhoi sylwadau arnoch chi i lawr yn eu llyfr cofnodi 'Sylwadau'r Cyngor' y byddant wedyn yn eu cymryd i'r y cyfarfod nesaf. • Gallwch hefyd ysgrifennu eich syniad ar slip o bapur a'i phostio i mewn i’r blwch 'Sylwadau Dosbarth' dosbarth. Bydd eich cynrychiolydd Cyngor Ysgol wedyn yn son amdano yn y cyfarfod nesaf. Plis darllenwch ein Cynllun Gweithredu am fwy o wybodaeth. Gyda diolch Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Llawrlwythwch cofnodion o’r cyfarfodydd canlynol: 20ain Mai, 2024 29ain Ebrill, 2024 22ain Ebrill, 2024 15eg Ebrill, 2024 8fed Ebrill, 2024 11eg Mawrth, 2024 4ydd Mawrth, 2024 26ain Chwefror, 2024 5ed Chwefror, 2024 29ain Ionawr, 2024 22ain Ionawr, 2024 15eg Ionawr, 2024 11eg Rhagfyr, 2023 4ydd Rhagfyr, 2023 27ain Tachwedd, 2023 20ain Tachwedd, 2023 13eg Tachwedd, 2023 6ed Tachwedd, 2023 23ain Hydref, 2023 16eg Hydref, 2023 12eg Mehefin, 2023 6ed Mehefin, 2023 5ed Mehefin, 2023 Mai 15fed, 2023 Mai 2il, 2023 Ebrill 24ain, 2023 Mawrth 20ain, 2023 Mawrth 13eg, 2023 Chwefror 13eg, 2023 Chwefror 5ed, 2023 Ionawr 23ain, 2023 Ionawr 16eg, 2023 Rhagfyr 5ed, 2022 Tachwedd 21ain, 2022 Tachwedd 14eg, 2022 Tachwedd 7fed, 2022 Hydref 24ain, 2022 Hydref 17eg, 2022 Hydref 10fed, 2022 3ydd Hydref, 2022 26ain Medi, 2022
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs