Gofalwyr Ifanc

Mae plant sy'n Ofalwyr Ifanc yn anhygoel! Maent yn ymgymryd â rolau sydd fel arfer wedi'u neilltuo ar gyfer oedolion, tra'n ceisio bod yn blentyn ar yr un pryd. Mae Ysgol Maes Owen yn gweithio'n agos gyda Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru i nodi a chefnogi Gofalwyr Ifanc. Mae ein Gofalwyr Ifanc hefyd yn cyfarfod bob pythefnos am sesiwn gweithgareddau hwyliog ar ôl ysgol. Person cyswllt yn yr ysgol - Mrs Michelle O'Connor Clwb Ar Ôl Ysgol Maes Owen Gwefan Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru Manylion cyswllt Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru: Donna Williams Swyddog Addysg Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru Parc Busnes Northern Lights Heol Rossfield Ellesmere Port CH65 3AW Symudol: 07921860236 0151 356 3176 Trydar: @NWYCyoungcarers Facebook: @northwalesyoungcarers Instagram: Northwalesyoungcarers https://www.northwalesyoungcarers.org/
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Gofalwyr

Ifanc

Mae plant sy'n Ofalwyr Ifanc yn anhygoel! Maent yn ymgymryd â rolau sydd fel arfer wedi'u neilltuo ar gyfer oedolion, tra'n ceisio bod yn blentyn ar yr un pryd. Mae Ysgol Maes Owen yn gweithio'n agos gyda Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru i nodi a chefnogi Gofalwyr Ifanc. Mae ein Gofalwyr Ifanc hefyd yn cyfarfod bob pythefnos am sesiwn gweithgareddau hwyliog ar ôl ysgol. Person cyswllt yn yr ysgol - Mrs Michelle O'Connor Clwb Ar Ôl Ysgol Maes Owen Gwefan Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru Manylion cyswllt Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru: Donna Williams Swyddog Addysg Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru Parc Busnes Northern Lights Heol Rossfield Ellesmere Port CH65 3AW Symudol: 07921860236 0151 356 3176 Trydar: @NWYCyoungcarers Facebook: @northwalesyoungcarers Instagram: Northwalesyoungcarers https://www.northwalesyoungcarers.org /
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs