Llywodraethwyr

Aelodaeth o Gorff Llywodraethol Ysgol Maes Owen Cynrychiolwyr Awdurdodau Lleol Cllr. Michael Smith - June 2026 Cllr. Kay Redhead - May 2026 James Curran - May 2024 Awdurdod Mân Cllr. Morris Jones - May 2026 Cynrychiolydd Rhieni Geoff Barnett - January 2024 Phillippa Culshaw-Roberts - January 2024 Jane Ralph - October 2026 Jasmin Bonnell - May 2027 Cynrychiolydd Cymuned Joanne Matthews - December 2025 Mariette Roberts - March 2024 Anthony Hill - November 2025 Prif Athrawes Catrin Foulkes Cynrychiolydd Athrawon Michelle O'Connor - October 2026 Cynrychiolydd Staff Annette Stanley (Ionawr 2024) Cadeirydd Mr Morris Jones Is-Gadeirydd James Curran Clerc i'r Corff Llywodraethol Mrs Vicky Lumsden (ers Hydref 2017) Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2021/22
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Llywodraeth

wyr

Aelodaeth o Gorff Llywodraethol Ysgol Maes Owen Cynrychiolwyr Awdurdodau Lleol Cllr. Michael Smith - June 2026 Cllr. Kay Redhead - May 2026 James Curran - May 2024 Awdurdod Mân Cllr. Morris Jones - May 2026 Cynrychiolydd Rhieni Geoff Barnett - January 2024 Phillippa Culshaw-Roberts - January 2024 Jane Ralph - October 2026 Jasmin Bonnell - May 2027 Cynrychiolydd Cymuned Joanne Matthews - December 2025 Mariette Roberts - March 2024 Anthony Hill - November 2025 Prif Athrawes Catrin Foulkes Cynrychiolydd Athrawon Michelle O'Connor - October 2026 Cynrychiolydd Staff Annette Stanley (Ionawr 2024) Cadeirydd Mr Morris Jones Is-Gadeirydd James Curran Clerc i'r Corff Llywodraethol Mrs Vicky Lumsden (ers Hydref 2017) Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2021/22
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs