Staff

Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Mrs C Foulkes Pennaeth
Mrs S Wilkinson Dirprwy Pennaeth Athrawes 5 a 6
Mr D Morgan Pennaeth Ysgol Uwch Athro 5 a 6
Miss T Pye Pennaeth Ysgol Is Athrawes 3 a 4
Mrs M O’Connor ALNCo, Athrawes 3 a 4
Mrs D Leyshon Athrawes 3 a 4
Mrs S Blears Athrawes 5 a 6
Mrs J James Athrawes 5 a 6
Mrs J Jones Athrawes 5 a 6
Mrs S Crowe Rheolwr Sylfaen Adnoddau
Mrs V Lumsden ALN TA & Gorchudd PPA HLTA
Mrs McEwan-Williams TA / Swyddog Cyswllt Teulu a Gorchudd HLTA
Mrs A Stanley Sylfaen Adnoddau TA
Mrs T Mooney Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Whitely Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss J Remers Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss P Williams Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs T Davies Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs J Adams Cynorthwy-ydd Dysgu / Cyswllt Teulu
Mrs T Jones Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs T Probert Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss A Wilson Ysgrifennyddes
Mrs J Harrison Glanhawraig
Mr B Jones Gofalwr
Rhedeg gan Lisa Brown & Sharon Dinn Staff y Gegin
Mrs G Thomas Athrawes 3 a 4
Ms K Walker Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss L Coady Cynorthwy-ydd Dysgu

Staff

Mrs C Foulkes Pennaeth
Mrs S Wilkinson Dirprwy Pennaeth Athrawes 5 a 6
Mr D Morgan Pennaeth Ysgol Uwch Athro 5 a 6
Miss T Pye Pennaeth Ysgol Is Athrawes 3 a 4
Mrs M O’Connor ALNCo, Athrawes 3 a 4
Mrs D Leyshon Athrawes 3 a 4
Mrs S Blears Athrawes 5 a 6
Mrs J James Athrawes 5 a 6
Mrs J Jones Athrawes 5 a 6
Mrs S Crowe Rheolwr Sylfaen Adnoddau
Mrs V Lumsden ALN TA & Gorchudd PPA HLTA
Mrs McEwan-Williams TA / Swyddog Cyswllt Teulu a Gorchudd HLTA
Mrs A Stanley Sylfaen Adnoddau TA
Mrs T Mooney Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Whitely Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss J Remers Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss P Williams Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs T Davies Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs J Adams Cynorthwy-ydd Dysgu / Cyswllt Teulu
Mrs T Jones Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss A Wilson Ysgrifennyddes
Mrs J Harrison Glanhawraig
Mr B Jones Gofalwr
Rhedeg gan Lisa Brown & Sharon Dinn Staff y Gegin
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Mrs S Crowe Resource Base Manager
Mrs G Thomas Athrawes 3 a 4
Ms K Walker Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss L Coady Cynorthwy-ydd Dysgu