‘Pop In’ Rhieni

Be?! • Mae ein Cyngor Rhieni yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod unrhyw cwestiynau, pryderon neu syniadau newydd sydd gennych • Rydym yn bwyta bisgedi, cacenni a cael paned!!!! Lle?! • Yn ein Ystafell Lles yn yr ysgol Pam?! • Mae gennych rôl mor bwysig i'w chwarae wrth roi gwybod i ni o beth yw eich barn am fywyd ysgol yn gyffredinol • Rydym wedi gwneud newidiadau positif o fewn yr ysgol sy’n seiliedig ar y cyfarfodydd hyn. Llawrlwythwch y pdfs canlynol: Munudau Hydref 2017 Nodiadau Hydref 2017 Munudau Tachwedd 24ain Munudau Mawrth 16eg Munudau Mai 8fed Munudau Hydref 23ain Munudau Ionawr 29ain Munudau Ebrill 2il Munudau Rhagfyr 10fed, 2019 Pop In Diogelwch y We 2020 Munudau Chwefror 11eg, 2020
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

‘Pop In’ Rhieni

Be?! • Mae ein Cyngor Rhieni yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod unrhyw cwestiynau, pryderon neu syniadau newydd sydd gennych • Rydym yn bwyta bisgedi, cacenni a cael paned!!!! Lle?! • Yn ein Ystafell Lles yn yr ysgol Pam?! • Mae gennych rôl mor bwysig i'w chwarae wrth roi gwybod i ni o beth yw eich barn am fywyd ysgol yn gyffredinol • Rydym wedi gwneud newidiadau positif o fewn yr ysgol sy’n seiliedig ar y cyfarfodydd hyn. Llawrlwythwch y pdfs canlynol: Munudau Hydref 2017 Nodiadau Hydref 2017 Munudau Tachwedd 24ain Munudau Mawrth 16eg Munudau Mai 8fed Munudau Hydref 23ain Munudau Ionawr 29ain Munudau Ebrill 2il Munudau Rhagfyr 10fed, 2019 Pop In Diogelwch y We 2020 Munudau Chwefror 11eg, 2020
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs