‘Pop In’ Rhieni

Be?! • Mae ein Cyngor Rhieni yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod unrhyw cwestiynau, pryderon neu syniadau newydd sydd gennych • Rydym yn bwyta bisgedi, cacenni a cael paned!!!! Lle?! • Yn ein Ystafell Lles yn yr ysgol Pam?! • Mae gennych rôl mor bwysig i'w chwarae wrth roi gwybod i ni o beth yw eich barn am fywyd ysgol yn gyffredinol • Rydym wedi gwneud newidiadau positif o fewn yr ysgol sy’n seiliedig ar y cyfarfodydd hyn. Llawrlwythwch y pdfs canlynol: Munudau Hydref 2017 Nodiadau Hydref 2017 Munudau Tachwedd 24ain Munudau Mawrth 16eg Munudau Mai 8fed Munudau Hydref 23ain Munudau Ionawr 29ain Munudau Ebrill 2il
Ysgol Maes Owen © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

‘Pop In’ Rhieni

Be?! • Mae ein Cyngor Rhieni yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod unrhyw cwestiynau, pryderon neu syniadau newydd sydd gennych • Rydym yn bwyta bisgedi, cacenni a cael paned!!!! Lle?! • Yn ein Ystafell Lles yn yr ysgol Pam?! • Mae gennych rôl mor bwysig i'w chwarae wrth roi gwybod i ni o beth yw eich barn am fywyd ysgol yn gyffredinol • Rydym wedi gwneud newidiadau positif o fewn yr ysgol sy’n seiliedig ar y cyfarfodydd hyn. Llawrlwythwch y pdfs canlynol: Munudau Hydref 2017 Nodiadau Hydref 2017 Munudau Tachwedd 24ain Munudau Mawrth 16eg Munudau Mai 8fed Munudau Hydref 23ain Munudau Ionawr 29ain Munudau Ebrill 2il
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs