‘Pop In’ Rhieni

Be?! • Mae ein Cyngor Rhieni yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod unrhyw cwestiynau, pryderon neu syniadau newydd sydd gennych • Rydym yn bwyta bisgedi, cacenni a cael paned!!!! Lle?! • Yn ein Ystafell Lles yn yr ysgol Pam?! • Mae gennych rôl mor bwysig i'w chwarae wrth roi gwybod i ni o beth yw eich barn am fywyd ysgol yn gyffredinol • Rydym wedi gwneud newidiadau positif o fewn yr ysgol sy’n seiliedig ar y cyfarfodydd hyn. Llawrlwythwch y pdfs canlynol: Cofnodion 8/6/23 Cofnodion 28/4/23 Agenda 28/4/23 Cofnodion 31/3/23 Agenda 31/3/23 Cofnodion 17/2/23 Cyflwyniad Cwricwlwm Newydd Agenda 17/2/23 Cofnodion 9/12/22 Agenda 9/12/22 Munudau 17/10/22 Gwybodaeth ‘Pop In’ Hydref 2022 i Rieni Agenda 17/10/22 Munudau Chwefror 11eg, 2020 Pop In Diogelwch y We 2020 Munudau Rhagfyr 10fed, 2019 Munudau Ebrill 2il, 2019 Munudau Ionawr 29ain Munudau Hydref 23ain Munudau Mai 8fed Munudau Mawrth 16eg Munudau Tachwedd 24ain Nodiadau Hydref 2017 Munudau Hydref 2017
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

‘Pop In’ Rhieni

Be?! • Mae ein Cyngor Rhieni yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod unrhyw cwestiynau, pryderon neu syniadau newydd sydd gennych • Rydym yn bwyta bisgedi, cacenni a cael paned!!!! Lle?! • Yn ein Ystafell Lles yn yr ysgol Pam?! • Mae gennych rôl mor bwysig i'w chwarae wrth roi gwybod i ni o beth yw eich barn am fywyd ysgol yn gyffredinol • Rydym wedi gwneud newidiadau positif o fewn yr ysgol sy’n seiliedig ar y cyfarfodydd hyn. Llawrlwythwch y pdfs canlynol: Cofnodion 8/6/23 Cofnodion 28/4/23 Agenda 28/4/23 Cofnodion 31/3/23 Agenda 31/3/23 Cofnodion 17/2/23 Cyflwyniad Cwricwlwm Newydd Agenda 17/2/23 Cofnodion 9/12/22 Agenda 9/12/22 Munudau 17/10/22 Gwybodaeth ‘Pop In’ Hydref 2022 i Rieni Agenda 17/10/22 Munudau Chwefror 11eg, 2020 Pop In Diogelwch y We 2020 Munudau Rhagfyr 10fed, 2019 Munudau Ebrill 2il, 2019 Munudau Ionawr 29ain Munudau Hydref 23ain Munudau Mai 8fed Munudau Mawrth 16eg Munudau Tachwedd 24ain Nodiadau Hydref 2017 Munudau Hydref 2017
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs