Eco

Nod ein Cyngor Eco yw i ddarganfod ffyrdd i wneud yr ysgol a’r planed yn lanach a mwy gwyrdd. Rydym wrthi yn creu cynllun gweithredu a gweithio tuag at ein trydydd Gwobr Baner Werdd! Mae ein Cyngor wedi’w gwneud i fyny efo disgybl o bob dosbarth sy’n cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion ar ol gwneud araith ysbrydoledig. Rydym yn cyfarfod unwaith yr wythnos gyda Mrs Thomas. Llawrlwythwch ein Polisi Ysbwriel Cofnodion Hydref 21ain Cofnodion Tachwedd 4ydd Cofnodion Tachwedd 11eg Cofnodion Tachwedd 18eg Cofnodion Rhagfyr 2il Cofnodion Rhagfyr 9fed Cofnodion Ionawr 13eg Cofnodion Ionawr 27ain Cofnodion Chwefror 24ain
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Cyngor Ysgol

Yn Ysgol Maes Owen, mae pobdosbarth o Flwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cael cael cynrychiolydd Cyngor Ysgol. Rydym yn cael cyfarfodydd rheolaidd er mwyn trafod ffyrdd lle allwch wella’r ysgol. Rydym hefyd yn dod i fyny efo syniadau i godi arian ar gyfer elusennau ac ar gyfer yr ysgol a hefyd yn yn aml yn gweithredu fel llais am bryderon sydd gan blant eraill. Bydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y safbwyntiau a syniadau disgyblion yn Ysgol Maes Owen.Bydd y trafodaethau hyn eu bwydo'n ôl i gweddill yr ysgol drwy'r dudalen gwefan yma, trafodaethau dosbarth, gwasanaethau a hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol sydd wedi'i leoli wrth neuadd yr ysgol. Mae Miss Blears hefyd yn rhannu barn yr athrawon ac yn cyd-fynd â nhw er mwyn i’r cyngor ysgol cael effaith go iawn! Os ydych chi'n blentyn sy'n mynd i Ysgol Maes Owen, peidiwch ag anghofio y gallwch chi gyflwyno eich awgrymiadau ynghylch sut i wella ein hysgol mewn nifer o ffyrdd: • Siaradwch â chynrychiolydd Cyngor Ysgol a byddant yn rhoi sylwadau arnoch chi i lawr yn eu llyfr cofnodi 'Sylwadau'r Cyngor' y byddant wedyn yn eu cymryd i'r y cyfarfod nesaf. • Gallwch hefyd ysgrifennu eich syniad ar slip o bapur a'i phostio i mewn i’r blwch 'Sylwadau Dosbarth' dosbarth. Bydd eich cynrychiolydd Cyngor Ysgol wedyn yn son amdano yn y cyfarfod nesaf. Plis darllenwch ein Cynllun Gweithredu am fwy o wybodaeth. Gyda diolch Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Llawrlwythwch cofnodion o’r cyfarfodydd canlynol: 9fed Mawrth, 2020 24ain Chwefror, 2020 3ydd Chwefror, 2020 27ain Ionawr, 2020 13eg Ionawr, 2020 25ain Tachwedd, 2019 18eg Tachwedd, 2019 Hydref 2019 14eg Hydref, 2019 30ain Medi, 2019 10fed Mehefin, 2019 17eg Mehefin, 2019 13eg Mai, 2019 3ydd Mehefin, 2019 1af Ebrill, 2019 8fed Ebrill, 2019 11eg Mawrth, 2019 18fed Mawrth, 2019 28ain Ionawr, 2019 4ydd Chwefror, 2019 14eg Ionawr, 2019 21ain Ionawr, 2019 7fed Chwefror 1af Hydref, 2018 17eg Ionawr 31ain Ionawr 15eg Tachwedd 19eg Rhagfyr 18fed Hydref 9fed Tachwedd 4ydd Hydref 11eg Hydref

Eco

Nod ein Cyngor Eco yw i ddarganfod ffyrdd i wneud yr ysgol a’r planed yn lanach a mwy gwyrdd. Rydym wrthi yn creu cynllun gweithredu a gweithio tuag at ein trydydd Gwobr Baner Werdd! Mae ein Cyngor wedi’w gwneud i fyny efo disgybl o bob dosbarth sy’n cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion ar ol gwneud araith ysbrydoledig. Rydym yn cyfarfod unwaith yr wythnos gyda Mrs Thomas. Llawrlwythwch ein Polisi Ysbwriel Cofnodion Hydref 21ain Cofnodion Tachwedd 4ydd Cofnodion Tachwedd 11eg Cofnodion Tachwedd 18eg Cofnodion Rhagfyr 2il Cofnodion Rhagfyr 9fed Cofnodion Ionawr 13eg Cofnodion Ionawr 27ain Cofnodion Chwefror 24ain
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Ysgol

Yn Ysgol Maes Owen, mae pobdosbarth o Flwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cael cael cynrychiolydd Cyngor Ysgol. Rydym yn cael cyfarfodydd rheolaidd er mwyn trafod ffyrdd lle allwch wella’r ysgol. Rydym hefyd yn dod i fyny efo syniadau i godi arian ar gyfer elusennau ac ar gyfer yr ysgol a hefyd yn yn aml yn gweithredu fel llais am bryderon sydd gan blant eraill. Bydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y safbwyntiau a syniadau disgyblion yn Ysgol Maes Owen.Bydd y trafodaethau hyn eu bwydo'n ôl i gweddill yr ysgol drwy'r dudalen gwefan yma, trafodaethau dosbarth, gwasanaethau a hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol sydd wedi'i leoli wrth neuadd yr ysgol. Mae Miss Blears hefyd yn rhannu barn yr athrawon ac yn cyd- fynd â nhw er mwyn i’r cyngor ysgol cael effaith go iawn! Os ydych chi'n blentyn sy'n mynd i Ysgol Maes Owen, peidiwch ag anghofio y gallwch chi gyflwyno eich awgrymiadau ynghylch sut i wella ein hysgol mewn nifer o ffyrdd: • Siaradwch â chynrychiolydd Cyngor Ysgol a byddant yn rhoi sylwadau arnoch chi i lawr yn eu llyfr cofnodi 'Sylwadau'r Cyngor' y byddant wedyn yn eu cymryd i'r y cyfarfod nesaf. • Gallwch hefyd ysgrifennu eich syniad ar slip o bapur a'i phostio i mewn i’r blwch 'Sylwadau Dosbarth' dosbarth. Bydd eich cynrychiolydd Cyngor Ysgol wedyn yn son amdano yn y cyfarfod nesaf. Plis darllenwch ein Cynllun Gweithredu am fwy o wybodaeth. Gyda diolch Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Llawrlwythwch cofnodion o’r cyfarfodydd canlynol: 9fed Mawrth, 2020 24ain Chwefror, 2020 3ydd Chwefror, 2020 27ain Ionawr, 2020 13eg Ionawr, 2020 25ain Tachwedd, 2019 18eg Tachwedd, 2019 Hydref 2019 14eg Hydref, 2019 30ain Medi, 2019 10fed Mehefin, 2019 17eg Mehefin, 2019 13eg Mai, 2019 3ydd Mehefin, 2019 1af Ebrill, 2019 8fed Ebrill, 2019 11eg Mawrth, 2019 18fed Mawrth, 2019 28ain Ionawr, 2019 4ydd Chwefror, 2019 14eg Ionawr, 2019 21ain Ionawr, 2019 7fed Chwefror 1af Hydref, 2018 17eg Ionawr 31ain Ionawr 15eg Tachwedd 19eg Rhagfyr 18fed Hydref 9fed Tachwedd 4ydd Hydref 11eg Hydref